Czym jest Mindfulness Terapeutyczny?

Większości z nas regularnie zdarza się być porwanym przez strumień myśli, emocji, zmartwień czy presji obowiązków. Takie automatyczne reagowanie może być szczególnie silne, kiedy doświadczamy wyjątkowych przeciwności, bólu fizycznego czy choroby. Chcemy wtedy, by rzeczywistość wyglądała inaczej. Możemy zapętlić się w nadmiernym rozmyślaniu, które nie zawsze rozwiązuje nasze problemy. Prawdopodobnie generuje wręcz jeszcze więcej stresu, co w konsekwencji prowadzi do wyczerpania. 

Alternatywą dla automatycznego reagowania jest Mindfulness, czyli uważność. To stan świadomej obecności, w którym przyjaźnie i z zaciekawieniem kierujemy uwagę na to, co się dzieje tu i teraz - nawet, jeśli jest to dla nas trudne do przyjęcia. Ćwiczymy tę umiejętność praktykując medytację uważności. Na kursach terapeutycznych Mindfulness uczymy się odstawiać nawykowe reakcje, które w danym momencie nam nie służą i przekierowywać uwagę na chwilę obecną. Stajemy się świadomi swoich myśli, uczuć i wrażeń fizycznych. W dodatku ćwiczymy pełne życzliwości podejście do siebie i przyjmowanie się takim, jakim jest się w tej chwili. 

Takie podejście opiera się na udowodnionym w psychologii założeniu, że posiadamy tendencję do utożsamiania się ze swoim tokiem myślenia - i w związku z tym do niekwestionowania go. Konsekwencją może być pojawianie się stanów depresyjnych, lękowych, kompulsywnych czy innych dolegliwości psychicznych. 

Dystans i życzliwe nastawienie, które dzięki praktyce Mindfulness możemy zachować, otwierają nam drogę do świadomego, więc i mądrego reagowania. Postępujemy zgodnie z wytycznymi psychoterapii poznawczo-behawioralnej, ucząc się „decentrowania” od myślenia. Możemy też pójść o krok dalej - decydując się na korzystanie z narzędzi medytacji Mindfulness również wtedy, kiedy przeżywamy trudności.

Według wielu osób biorących udział w naszym kursie terapeutycznym Mindfulness takie podejście powoduje, że znajdujemy większy dostęp do wewnętrznej siły i zasobów psychicznych oraz, że nasza świadomość staje się bardziej zakorzeniona w rzeczywistości. Serdecznie zapraszamy na nasze kursy.

Kim jesteśmy? Co pokazują badania naukowe? FAQ – najczęściej zadawane pytania O kursie MBCT