FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czy kurs MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) jest terapią?

Kurs nosi nazwę “terapii poznawczej opartej na uważności” i o ile wykorzystuje elementy terapii behawioralnej, warto zaznaczyć, że z punktu widzenia procesu kursowego, nie stanowi grupowej psychoterapii. Polega na rozwinięciu umiejętności skutecznego radzenia sobie z trudnymi emocjami, myślami czy zdarzeniami z perspektywy uważności, która to pozwala stać się wsparciem dla samego siebie. Jednocześnie skłania uczestnika do obrania stosunku terapeutycznego wobec zagadnienia psychicznego, z którym podczas kursu pracuje. (Można zauważyć, że uczestnik opracowuje takie podejście do siebie i otaczającej rzeczywistości - bycia “obok siebie” w kluczowych momentach – jakby był własnym, zawsze dostępnym terapeutą.)

Jeśli posiadasz historię leczenia się z powodu zaburzeń psychicznych, właśnie przechodzisz epizod depresyjny, ostre stany lękowe czy innego rodzaju zaburzenia, wskazana jest konsultacja z odpowiednio wykwalifikowanym lekarzem i zaznaczenie tego faktu przy ewentualnym Twoim zgłoszeniu na kurs. Wtedy zostaniesz zaproszony/a do konsultacji z nauczycielem przed kursem.

Jaka jest różnica między kursami MBCT a MBSR?

MBCT to droga dla każdego, zdecydowanego na pracę nad sobą w konwencji terapeutycznej. Z góry określisz zagadnienie psychiczne, nad którym chciał/abyś pracować. W trakcie spotkań ośmiotygodniowego programu MBCT do ćwiczeń medytacyjnych dopasowane będą również ćwiczenia zaczerpnięte z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej. Dzięki nim oraz swojej praktyce nieformalnej i dzieleniu się w grupie, możesz zauważyć u siebie i pracować z mechanizmami charakterystycznymi dla pewnych stanów psychicznych: czy to nawrotów depresji, przeżywania lęku uogólnionego, chronicznego stresowania się czy też innego zagadnienia, utrudniającego Twoje życie codzienne. Jeśli podejście MBCT do Ciebie przemawia, to śmiało podążaj za tym, co jest Ci bliskie.

Może natomiast bardziej odpowiada Ci podejście zorientowane na ogólny samorozwój? Program nauki Mindfulness pojmowany jako ogólna eksploracja samego siebie to MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) oraz Trening Uważności. Więcej o tych kursach znajdziesz w dziale Rozwój Osobisty.

Czy w Akademii można uczyć się Mindfulness indywidualnie, czy pracujecie tylko w grupach?

Praca w grupie jest istotnym elementem naszych treningów. Grupa daje wsparcie w procesie nauki Mindfulness. Uczestnicy dzielą się wrażeniami i doświadczeniami z praktyki, wzajemnie inspirują. W szczególnych przypadkach, takich jak niedopasowanie terminów czy trudności funkcjonowania w grupie możliwy jest jednak indywidualny kurs MBSR. Składa się wtedy z ośmiu, z góry umówionych i najlepiej cotygodniowych, 90 - minutowych spotkań. Kosztuje 2000 zł plus koszt odpowiedniej sali.Mindfulness a Chrześcijaństwo i inne religie. Czy można praktykować uważność niezależnie od światopoglądu?

Możliwość bycia w stanie uważności, czyli świadomości samego/ej siebie, świata i wszystkiego, co nas ze światem łączy tkwi w samej naturze człowieka. Doświadczanie tego zostało opisane przez mistyków żyjących w różnych epokach i w każdej światowej tradycji duchowej: chrześcijaństwie, hinduizmie, buddyzmie, judaizmie, czy islamie. Jeden ze znanych na Zachodzie nauczycieli Mindfulness, Thich Nhat Hanh przyjmuje, że to, czego uczy, ma związek z duchowością, natomiast nie jest powiązane z żadnym systemem wiary czy dogmatem. Naukę Mindfulness charakteryzuje jako „filologię wszelkich religii”.

Przełomowy wgląd dr Jona Kabat-Zinna, naukowca Uniwersytetu w Massachusetts, opierał się o to, że już w wieku studenckim (ok. 40 lat temu) wyodrębnił praktykę uważności z buddyjskiej medytacji zen, dostrzegając jej światopoglądowo neutralny charakter. Szybko, bo już w 1979 roku pozwoliło mu to stworzyć w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Massachusetts ośmiotygodniowy program Mindfulness-Based Stress Reduction ("redukcji stresu opartu na uważności"). To jest pierwszy, systematyczny i uniwersalny kurs Mindfulness, który pozostał do dziś wiodącym na świecie programem nauki uważności i pierwowzorem licznych programów Mindfulness specjalistycznego zastosowania.


Kim jesteśmy? Warto czytać... Co pokazują badania naukowe? O kursie MBCT Kontakt