Szkolenie dla przyszłych nauczycieli kursów "Akademia Mindfulness dla Młodzieży"

Zapraszamy osoby z doświadczeniem w edukacji młodzieży do rozwijania się również jako nauczyciel programu Mindfulness "Akademia Mindfulness dla Młodzieży".


Program ten ma za zadanie:

* przekazać uczniom zestaw ćwiczeń Mindfulness;

* wesprzeć ich w regularnym praktykowaniu Mindfulness w szkole jaki i we własnym zakresie;

* umożliwić tym uczniom, którym praktykę już udało się utrwalić, szerokie zastosowanie Mindfulness w swoim życiu.


Z uwagi na to, że podstawy Mindfulness przekazuje się za pomocą przykładu osobistego, przyszły nauczyciel kursów AMdM powinien najpierw ugruntować własną praktykę. Jest to proces dwuetapowy. Pierwszym krokiem jest uczestniczenie w ośmiotygodniowym kursie Mindfulness (np. Trening Uważności, MBSR, MBCT) . Potem ćwiczy się praktykując codziennie (minimum 20 minut), przez przynajmniej sześć miesięcy.

Szkolenie nauczycielskie AMdM będzie się składało z dwóch oddzielnych części, z których każda potrwa od piątku do niedzieli. W trakcie szkolenia przekazana zostanie struktura, podejście i podstawa dydaktyczna AMdM. Przyszli nauczyciele będą razem praktykować i ćwiczyć przekaz poszczególnych zajęć dydaktycznych jak i omawiać sposoby sprzyjające utrzymywaniu przez uczniów praktyki w trakcie danej części kursu AMdM i po jego zakończeniu.

Na końcu każdej części szkolenia nauczycielskiego uczestnik otrzymuje certyfikat upoważniający go do prowadzenia zajęć odpowiedniej części AMdM oraz uzyskuje dostęp do materiałów kursowych.

Pierwsze szkolenie nauczycielskie, części pierwszej AMdM przewidziane jest na drugą połowę 2019r., w Warszawie. 

Szczegóły organizacyjno-finansowe kursu nauczycielskiego są jeszcze w opracowaniu.

Program treningu:

W trakcie opracowania:)