Szkolenie dla przyszłych nauczycieli kursów "Akademia Mindfulness dla Młodzieży"

Zapraszamy osoby z doświadczeniem w edukacji młodzieży do rozwijania się jako nauczyciel programu Akademia Mindfulness dla Młodzieży (AMdM).

Program ten ma za zadanie:

* przekazać uczniom zestaw ćwiczeń Mindfulness;
* wesprzeć ich w regularnym praktykowaniu Mindfulness w szkole jak i we własnym zakresie;
* umożliwić tym uczniom, którym praktykę już udało się utrwalić, szerokie zastosowanie Mindfulness w swoim życiu.

Inauguracyjne Szkolenie Nauczycielskie AMdM zamierzamy prowadzić w okresie letnim w Warszawie – od piątku 30 sierpnia, popołudniu do pory obiadowej w niedzielę 1 września. Zbieramy obecnie listę osób zainteresowanych udziałem w tym szkoleniu. 

Jeśli twierdzisz, że:

zgłoś się do nas. Wtedy jako pierwszy/a dostaniesz zaproszenie do udziału w szkoleniu. 

Uczestnicy otrzymają:

Program treningu:

Szczegółowe informacje wkrótce.