FAQ – najczęściej zadawane pytania
1. Jak wygląda program AMdM?

To seria sześciu lekcji szkolnych do prowadzenia raz w tygodniu (na przykład podczas godziny wychowawczej). Lekcje mogą być przedłużone na godzinę zegarową i być prowadzone też w innych przestrzeniach niż szkoła. Wszystkie wykorzystują materiały audiowizualne, uwzględniają też kilkuminutowe ćwiczenia uważności, które również zostaną udostępnione uczniom do wypróbowania we własnym zakresie.

Do  przedstawiania programu rodzicom, nauczycielom i władzom szkolnym – w tym też całej idei praktykowania uważności jako profilaktyki zdrowia psychicznego ma służyć specjalnie przygotowana broszura.

2. Do kogo jest adresowany ten program?

Program AMdM dedykujemy młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat, czyli tym, którzy są właśnie w trakcie przejścia między stadiami rozwoju psychicznego (przez Jeana Piageta nazywanymi “Operacjami konkretnymi” i “Operacjami formalnymi”). Wtedy ich zdolność do odczuwania więzi, empatii i obowiązku odwzajemnionego ulega przyspieszonemu rozwojowi. Jest to związane z pojawianiem się umiejętności koordynowania różnych punktów widzenia wewnątrz siebie – interpersonalność jest bowiem cechą definiującą kolejne stadium, które nadchodzi. Trzeba też zauważać, że u uczniów w tym wieku pojawia czas podwyższonej zmienności nastroju: według najnowszych danych, okres wiekowy 13-15 lat to teraz najczęstszy etap życia, na którym pojawiają się pierwsze epizody depresji.

3. Co było inspiracją do tworzeniu programu AMdM?

Pierwszą inspiracją był brytyjski program “dot-B” (Mindfulness in Schools Project). W roku 2017  Michael Sanderson rozpoczął współpracę z dwoma innymi nauczycielami tego programu: Bogusławą Groblewską-Durajską i Martyną Rączką. Utrzymana została pewna ogólna oprawa lekcyjna brytyjskiego programu, natomiast tradycyjna filozofia nauki została odwrócona: program AMdM ma uważność prześwietlać, ukazać uczniom z różnych stron.

4. Jak wyglądają pedagogiczne założenia AMdM?


Każda lekcja opiera się na historyjce, w której bohater mierzy się z wyzwaniem, w sposób który zawiera pewne elementy podejścia uważnościowego. Owe elementy najpierw rozpoznajemy a  potem eksplorujemy we własnym zakresie– w tym celu robimy mini ćwiczenia. Stwarzamy też przestrzeń i  czas na dzielenie się doświadczeniami, jakie się pojawiły, też wyciągając ewentualne pojawiające się w trakcie wglądy. Przy okazji pojawiają się informacje naukowe o działaniu i współdziałaniu ciała i umysłu. Każda lekcja kończy się prowadzeniem kilkuminutowego ćwiczenia uważności.

Samo pojęcie uważności zostawiamy jako temat  aż do ostatniej lekcji kursu. Wtedy będzie już wiadomo, że może ona grać zasadniczą rolę w utrzymywaniu higieny umysłowej. Uczniowie mogą z kursu wynieść dla siebie znajomość uważności, w tym narzędzia i podejścia przydatne w jej ćwiczeniu.5. Czy program AMdM można prowadzić poza szkołą?

Jasne, że tak. AMdM został stworzony z myślą o sytuacjach, gdzie uczenie się jest na pierwszym planie (np. zajęcia w domach kultury). Ważne jednak, żeby uczniowie mieli między lekcjami wystarczający czas aby ich treść odpowiednio sobie przyswoić. 

6. Czy zdobycie certyfikatu nauczania programu AMdM będzie dla mnie pomocne w prowadzeniu zajęć uważności dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami?

Curriculum AMdM stawia dość wysoką poprzeczką pojęciową, szczególnie w późniejszych lekcjach. Zostało ono tak zaprojektowane aby nauczyciele mający odpowiednie umiejętności pedagogiczne i sami jednocześnie praktykujący mindfulness, mogli zainspirować młodzież do szczególnych w tym zakresie osiągnięć. Co nie znaczy oczywiście, że nie możesz mieć pomysłu na szersze zastosowanie podejścia AMdM. Chętnie usłyszymy o takich inicjatywach. Pomoże nam to nie tylko w rozwijaniu programu, moglibyśmy też współpracować przy badaniach naukowych.

7. Czy istnieją perspektywy dalszego nauczania uważności po zakończeniu programu AMdM?

Z uwagi na to, że praktykowanie uważności wiąże się z odczytywaniem i rozumieniem siebie samego, powtórzenie programu przez ucznia po pewnym czasie, może okazać się zupełnie innym doświadczeniem.

8. Czy Akademia Mindfulness stworzy również kursy dla innych grup wiekowych?

Wiedzy programowej w odniesieniu do uważności dla dzieci i młodzieży jest na świecie o wiele mniej niż w przypadku mindfulness dla dorosłych. Dlatego skupimy się na razie na dalszym rozwoju programu AMdM, przeszkoleniu nauczycieli w jego prowadzeniu, dalszym przebadaniu jego efektów oraz na rozsiewaniu świadomości o nim.


Kim jesteśmy? Co oferujemy? Warto czytać... Co pokazują badania naukowe? Zostań pionierem nauczania Mindfulness wśród młodzieży! Kontakt