Jak wygląda proces uczenia się Mindfulness?

Podczas każdej sesji kursu prowadzone będą dwie, trzy medytacje, które są zaproszeniem do kierowania uwagi na bieżące przeżycia. Część ćwiczeń będziesz powtarzał(a) w domu na podstawie nagrań. Otrzymasz również do uzupełnienia formularze, dotyczące Twoich doświadczeń i schematów działania. Służą one przygotowaniu się do następnego spotkania.

Niezastąpioną rolę w procesie ma grupa. Dzielenie się doświadczeniami stanowi jednocześnie nieformalną praktykę Mindfulness. Staramy się przekazać jak w danej chwili wygląda nasze doświadczenie. Słuchamy uważnie drugiej osoby, bez oceniania jej przekazu. Ten proces, wspierany przez prowadzącego to też część pogłębiania i wzbogacania własnych wglądów. Nie jest więc jedynie źródłem wzajemnego wsparcia czy inspiracji, ale przede wszystkim służy do pełniejszego uzmysłowienia sobie własnych przeżyć, co później daje moc sprawczą do wprowadzania w życiu zmian.

Podstawowym założeniem nauki Mindfulness jest pielęgnowanie poczucia, że robisz to w zgodzie ze sobą, szanując własne granice.

Mindfulness uczymy się jakby „od wewnątrz” - nauka ta wynika z ludzkiej natury. Kurs ma być katalizatorem w procesie jej głębszego poznawania, a prowadzący jest jedynie przewodnikiem Twojej własnej praktyki i wniosków z niej wypływających. Dlatego podstawowym sposobem nauki nie jest przekaz informacji, lecz bezpośrednie doświadczanie działania uważności w życiu. Skupiamy się głównie na praktyce.

Zadania prowadzącego to również pilnowanie harmonogramu i porządku oraz sugerowanie własnym przykładem ogólnego podejścia. Prowadzący będzie dostępny między sesjami, za pośrednictwem maila bądź telefonicznie, jeśli zechcesz omówić zagadnienia dotyczące praktykowania.


Kim jesteśmy? Opinie uczestników kursów FAQ – najczęściej zadawane pytania Co, kiedy, gdzie? Kalendarium