FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czy praktyka uważności jest dla każdego?

Na pewno tak!

Dzięki regularnej i konsekwentnej praktyce każda osoba ma możliwość rozwinięcia umiejętności uważności i życia w pędzącym świecie bardziej w zgodzie ze swoją naturą.

Czy jest sens, żebym uczestniczył/a w kursie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), jeśli nie jestem szczególnie zestresowany/a?

Zmniejszenie tendencji do reaktywnego stresowania się jest tylko jedną z szeregu zmian zachodzących u osób systematycznie praktykujących uważność. Mindfulness można pojmować jako drogę do wewnętrznej wolności – ster w życiu, pochodzący przede wszystkim z własnej, prawdziwej natury i w coraz mniejszym stopniu zależny od wpojonych, nabytych, nawykowych schematów. 

Co więcej – przyjmowanie do świadomości swoich bieżących doświadczeń prowadzi do wglądów wzmacniających poczucie człowieczeństwa. Uczymy się nawiązywać życzliwe relacje z samym sobą oraz innymi osobami. Widzimy rzeczy rzetelniej, potrafimy w okolicznościach nawet trudnych czy wymagających reagować mniej automatycznie czy „na ślepo”, a za to bardziej zgodnie z naszymi rzeczywistymi wartościami. Poprzez to wszystko poprawiamy odporność i zdolność organizmu do samoregeneracji. Jeśli więc Mindfulness i kurs MBSR wydają Ci się bliskie, śmiało za tym podążaj.

Jaka jest różnica między kursami MBCT a MBSR?

MBCT to droga dla każdego, zdecydowanego na pracę nad sobą w konwencji terapeutycznej. Z góry określisz zagadnienie psychiczne, nad którym chciał/abyś pracować. W trakcie spotkań ośmiotygodniowego programu MBCT do ćwiczeń medytacyjnych dopasowane będą również ćwiczenia zaczerpnięte z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej. Dzięki nim oraz swojej praktyce nieformalnej i dzieleniu się w grupie, możesz zauważyć u siebie i pracować z mechanizmami charakterystycznymi dla pewnych stanów psychicznych: czy to nawrotów depresji, przeżywania lęku uogólnionego, chronicznego stresowania się czy też innego zagadnienia, utrudniającego Twoje życie codzienne. Jeśli podejście MBCT do Ciebie przemawia, to śmiało podążaj za tym, co jest Ci bliskie.

Może natomiast bardziej odpowiada Ci podejście zorientowane na ogólny samorozwój? Program nauki Mindfulness pojmowany jako ogólna eksploracja samego siebie to MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) oraz Trening Uważności. Więcej o tych kursach znajdziesz w dziale Rozwój Osobisty.

Czy w Akademii można uczyć się Mindfulness indywidualnie, czy pracujecie tylko w grupach?

Praca w grupie jest istotnym elementem naszych treningów. Grupa daje wsparcie w procesie nauki Mindfulness. Uczestnicy dzielą się wrażeniami i doświadczeniami z praktyki, wzajemnie inspirują. W szczególnych przypadkach, takich jak niedopasowanie terminów czy trudności funkcjonowania w grupie możliwy jest jednak indywidualny kurs MBSR. Składa się wtedy z ośmiu, z góry umówionych i najlepiej cotygodniowych, 90 - minutowych spotkań. Kosztuje 2000 zł plus koszt odpowiedniej sali.Mindfulness a Chrześcijaństwo i inne religie. Czy można praktykować uważność niezależnie od światopoglądu?

Możliwość bycia w stanie uważności, czyli świadomości samego/ej siebie, świata i wszystkiego, co nas ze światem łączy tkwi w samej naturze człowieka. Doświadczanie tego zostało opisane przez mistyków żyjących w różnych epokach i w każdej światowej tradycji duchowej: chrześcijaństwie, hinduizmie, buddyzmie, judaizmie, czy islamie. Jeden ze znanych na Zachodzie nauczycieli Mindfulness, Thich Nhat Hanh przyjmuje, że to, czego uczy, ma związek z duchowością, natomiast nie jest powiązane z żadnym systemem wiary czy dogmatem. Naukę Mindfulness charakteryzuje jako „filologię wszelkich religii”.

Przełomowy wgląd dr Jona Kabat-Zinna, naukowca Uniwersytetu w Massachusetts, opierał się o to, że już w wieku studenckim (ok. 40 lat temu) wyodrębnił praktykę uważności z buddyjskiej medytacji zen, dostrzegając jej światopoglądowo neutralny charakter. Szybko, bo już w 1979 roku pozwoliło mu to stworzyć w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Massachusetts ośmiotygodniowy program Mindfulness-Based Stress Reduction ("redukcji stresu opartu na uważności"). To jest pierwszy, systematyczny i uniwersalny kurs Mindfulness, który pozostał do dziś wiodącym na świecie programem nauki uważności i pierwowzorem licznych programów Mindfulness specjalistycznego zastosowania.


Kim jesteśmy? Warto czytać... Co pokazują badania naukowe? Jak wygląda proces uczenia się Mindfulness? Kontakt