FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czy praktyka uważności jest dla każdego?

Na pewno tak!

Dzięki regularnej i konsekwentnej praktyce każda osoba ma możliwość rozwinięcia umiejętności uważności i życia w pędzącym świecie bardziej w zgodzie ze swoją naturą.

Czy jest sens, żebym uczestniczył/a w kursie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), jeśli nie jestem szczególnie zestresowany/a?

Zmniejszenie tendencji do reaktywnego stresowania się jest tylko jedną z szeregu zmian zachodzących u osób systematycznie praktykujących uważność. Mindfulness można pojmować jako drogę do wewnętrznej wolności – ster w życiu, pochodzący przede wszystkim z własnej, prawdziwej natury i w coraz mniejszym stopniu zależny od wpojonych, nabytych, nawykowych schematów. 

Co więcej – przyjmowanie do świadomości swoich bieżących doświadczeń prowadzi do wglądów wzmacniających poczucie człowieczeństwa. Uczymy się nawiązywać życzliwe relacje z samym sobą oraz innymi osobami. Widzimy rzeczy rzetelniej, potrafimy w okolicznościach nawet trudnych czy wymagających reagować mniej automatycznie czy „na ślepo”, a za to bardziej zgodnie z naszymi rzeczywistymi wartościami. Poprzez to wszystko poprawiamy odporność i zdolność organizmu do samoregeneracji. Jeśli więc Mindfulness i kurs MBSR wydają Ci się bliskie, śmiało za tym podążaj.

Jaka jest różnica pomiędzy kursem MBCT a MBSR i Trening Uważności?

Kurs MBCT to droga dla każdego, zdecydowanego na pracę nad sobą - z góry określisz zagadnienie psychiczne, nad którym chciał/abyś pracować, biorąc udział w procesie kursowym. Badacze Uniwersytetu w Oxfordzie oraz Uniwersytetu w Toronto specjalizujący się w terapii poznawczo-behawioralnej dostosowali klasyczny program kursu MBSR, aby był dostępny dla osób po wcześniejszym przebyciu epizodów depresji - tak powstał kurs MBCT. Na bazie swoich badań udowodnili przydatność programu MBCT w prewencji nawrotów depresji. Kurs sam w sobie nie jest terapią, ale zawiera w sobie elementy inspirowane terapią poznawczą i podobnie jak ona zwraca uwagę na rolę świadomości w naszym postrzeganiu i interpretacji rzeczywistości. Składa się z 22 godzin zajęć, zwykle odbywających się na 8 spotkaniach trwających 2 godziny oraz jednej całodziennej praktyki, a także 45 minut codziennej praktyki domowej na podstawie nagrań dostarczanych w ramach kursu.

Zapobieganie nawrotom zaburzeń psychicznych jest tylko jedną z wachlarza zmian zachodzących u osób systematycznie praktykujących uważność. Mindfulness można pojmować jako drogę do wewnętrznej wolności – ster w życiu, pochodzący przede wszystkim z własnej, prawdziwej natury i w coraz mniejszym stopniu zależny od wpojonych, nabytych, nawykowych schematów. Dlatego jeśli czujesz, że podejście MBCT jest Ci bliskie, śmiało za tym podążaj.

Pierwszą, klasyczną formą kursu mindfulness jest MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), który powstał jeszcze w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych, na bazie curriculum stworzonego przez Jona Kabat-Zinna. Reperezentuje podejście zorientowane na ogólny samorozwój. Składa się z 27 godzin zajęć odbywających się w grupie z prowadzącym - w zależności od danej edycji zajęcia są rozłożone na 3, 4 bądź 8 spotakań - a także całodziennej wspólnej praktyki, tzw. dnia uważności. Ważnym elementem jest ok 45 minut codziennej praktyki własnej - na podstawie nagrań dostarczanych w ramach kursu. Na bazie tej formuły programu przeprowadzono wiele badań naukowych na całym świecie sugerujących skuteczność praktyki mindfulness w różnych obszarach życia oraz jego pozytywny wpływ na zdrowie. W czasie kursu uczymy się intencjonalnego kierowania uwagi na ciało, myśli i rozpoznawanie emocji, kultywując otwarte i życzliwe podejście do tego, co dzieje się w teraźniejszości. Przeczytasz o nim więcej w dziale Rozwój Osobisty.

Trening Uważności powstał na Uniwerystecie Oksfordzkim. Stanowi esencję programu MBSR i MBCT. Spotkania w ramach programu, jak i praktyka domowa są krótsze. Według Oxfordu badania potwierdzają skuteczność medytacji także w tej zmodyfikowanej formie kursu, co jako Akademia obserwujemy w praktyce, coraz częściej ucząc Mindfulness poprzez ten program. Jego twórcy liczą, iż ze względu na swoją bardziej przystępną formułę, może trafić do szerszego grona odbiorców i zapoznać ich z uważnością - z powodzeniem prowadzony był m.in. w brytyjskim parlamencie. Kurs składa się ze spotkania wprowadzającego, ośmiu 75-minutowych zajęć oraz praktyki własnej  (10 godzin zajęć dydaktycznych). Jest to program zorientowany na ogólny samorozwój - po szczegółowe informacje zapraszamy do działu Rozwój Osobisty.

Jaka jest różnica między kursami MBSR, Trening Uważności i MBCT?

Pierwszą, klasyczną formą kursu mindfulness jest MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), który powstał jeszcze w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych, na bazie curriculum stworzonego przez Jona Kabat-Zinna. Reperezentuje podejście zorientowane na ogólny samorozwój. Składa się z 27 godzin zajęć odbywających się w grupie z prowadzącym - w zależności od danej edycji zajęcia są rozłożone na 3, 4 bądź 8 spotakań - a także całodziennej wspólnej praktyki, tzw. dnia uważności. Ważnym elementem jest ok 45 minut codziennej praktyki własnej - na podstawie nagrań dostarczanych w ramach kursu. Na bazie tej formuły programu przeprowadzono wiele badań naukowych na całym świecie sugerujących skuteczność praktyki mindfulness w różnych obszarach życia oraz jego pozytywny wpływ na zdrowie. W czasie kursu uczymy się intencjonalnego kierowania uwagi na ciało, myśli i rozpoznawanie emocji, kultywując otwarte i życzliwe podejście do tego, co dzieje się w teraźniejszości.

Trening Uważności powstał na Uniwerystecie Oksfordzkim. Stanowi esencję programu MBSR i MBCT. Spotkania w ramach programu, jak i praktyka domowa są krótsze. Według Oxfordu badania potwierdzają skuteczność medytacji także w tej zmodyfikowanej formie kursu, co jako Akademia obserwujemy w praktyce, coraz częściej ucząc Mindfulness poprzez ten program. Jego twórcy liczą, iż ze względu na swoją bardziej przystępną formułę, może trafić do szerszego grona odbiorców i zapoznać ich z uważnością - z powodzeniem prowadzony był m.in. w brytyjskim parlamencie. Kurs składa się ze spotkania wprowadzającego, ośmiu 75-minutowych zajęć oraz praktyki własnej  (10 godzin zajęć dydaktycznych). Jest to program zorientowany na ogólny samorozwój.

Badacze Uniwersytetu w Oxfordzie oraz Uniwersytetu w Toronto specjalizujący się w terapii poznawczo-behawioralnej dostosowali klasyczny program kursu MBSR, aby był dostępny dla osób po wcześniejszym przebyciu epizodów depresji. Kurs w tej formie nazywa się MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). Na bazie swoich badań udowodnili przydatność programu MBCT w prewencji nawrotów depresji. Kurs sam w sobie nie jest terapią, ale zawiera w sobie elementy inspirowane terapią poznawczą i podobnie jak ona zwraca uwagę na rolę świadomości w naszym postrzeganiu i interpretacji rzeczywistości. Składa się z 22 godzin zajęć: ośmiu dwugodzinnych spotkań, jednej całodziennej praktyki oraz podobnie jak w przypadku kursu MBSR 45-minut codziennej praktyki własnej. Więcej o nim przeczytasz w dziale Mindfulness Terapeutyczny. 


Czy w Akademii można uczyć się Mindfulness indywidualnie, czy pracujecie tylko w grupach?

Praca w grupie jest istotnym elementem naszych treningów. Grupa daje wsparcie w procesie nauki Mindfulness. Uczestnicy dzielą się wrażeniami i doświadczeniami z praktyki, wzajemnie inspirują. W szczególnych przypadkach, takich jak niedopasowanie terminów czy trudności funkcjonowania w grupie możliwy jest jednak indywidualny kurs MBSR. Składa się wtedy z ośmiu, z góry umówionych i najlepiej cotygodniowych, 90 - minutowych spotkań. Kosztuje 2000 zł plus koszt odpowiedniej sali.Mindfulness a Chrześcijaństwo i inne religie. Czy można praktykować uważność niezależnie od światopoglądu?

Możliwość bycia w stanie uważności, czyli świadomości samego/ej siebie, świata i wszystkiego, co nas ze światem łączy tkwi w samej naturze człowieka. Doświadczanie tego zostało opisane przez mistyków żyjących w różnych epokach i w każdej światowej tradycji duchowej: chrześcijaństwie, hinduizmie, buddyzmie, judaizmie, czy islamie. Jeden ze znanych na Zachodzie nauczycieli Mindfulness, Thich Nhat Hanh przyjmuje, że to, czego uczy, ma związek z duchowością, natomiast nie jest powiązane z żadnym systemem wiary czy dogmatem. Naukę Mindfulness charakteryzuje jako „filologię wszelkich religii”.

Przełomowy wgląd dr Jona Kabat-Zinna, naukowca Uniwersytetu w Massachusetts, opierał się o to, że już w wieku studenckim (ok. 40 lat temu) wyodrębnił praktykę uważności z buddyjskiej medytacji zen, dostrzegając jej światopoglądowo neutralny charakter. Szybko, bo już w 1979 roku pozwoliło mu to stworzyć w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Massachusetts ośmiotygodniowy program Mindfulness-Based Stress Reduction ("redukcji stresu opartu na uważności"). To jest pierwszy, systematyczny i uniwersalny kurs Mindfulness, który pozostał do dziś wiodącym na świecie programem nauki uważności i pierwowzorem licznych programów Mindfulness specjalistycznego zastosowania.


Kim jesteśmy? Warto czytać... Co pokazują badania naukowe? Jak wygląda proces uczenia się Mindfulness? Kontakt