FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czy praktyka uważności jest dla każdego?

Na pewno tak!

Dzięki regularnej i konsekwentnej praktyce każda osoba ma możliwość rozwinięcia umiejętności uważności i życia w pędzącym świecie bardziej w zgodzie ze swoją naturą.

Mindfulness a Chrześcijaństwo i inne religie. Czy można praktykować uważność niezależnie od światopoglądu?

Możliwość bycia w stanie uważności, czyli świadomości samego/ej siebie, świata i wszystkiego, co nas ze światem łączy tkwi w samej naturze człowieka. Doświadczanie tego zostało opisane przez mistyków żyjących w różnych epokach i w każdej światowej tradycji duchowej: chrześcijaństwie, hinduizmie, buddyzmie, judaizmie, czy islamie. Jeden ze znanych na Zachodzie nauczycieli Mindfulness, Thich Nhat Hanh przyjmuje, że to, czego uczy, ma związek z duchowością, natomiast nie jest powiązane z żadnym systemem wiary czy dogmatem. Naukę Mindfulness charakteryzuje jako „filologię wszelkich religii”.

Przełomowy wgląd dr Jona Kabat-Zinna, naukowca Uniwersytetu w Massachusetts, opierał się o to, że już w wieku studenckim (ok. 40 lat temu) wyodrębnił praktykę uważności z buddyjskiej medytacji zen, dostrzegając jej światopoglądowo neutralny charakter. Szybko, bo już w 1979 roku pozwoliło mu to stworzyć w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Massachusetts ośmiotygodniowy program Mindfulness-Based Stress Reduction ("redukcji stresu opartu na uważności"). To jest pierwszy, systematyczny i uniwersalny kurs Mindfulness, który pozostał do dziś wiodącym na świecie programem nauki uważności i pierwowzorem licznych programów Mindfulness specjalistycznego zastosowania.

Czy jest sens, żebym uczestniczył/a w kursie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), jeśli nie jestem szczególnie zestresowany/a?

Zmniejszenie tendencji do reaktywnego stresowania się jest tylko jedną z szeregu zmian zachodzących u osób systematycznie praktykujących uważność. Mindfulness można pojmować jako drogę do wewnętrznej wolności – ster w życiu, pochodzący przede wszystkim z własnej, prawdziwej natury i w coraz mniejszym stopniu zależny od wpojonych, nabytych, nawykowych schematów. 

Co więcej – przyjmowanie do świadomości swoich bieżących doświadczeń prowadzi do wglądów wzmacniających poczucie człowieczeństwa. Uczymy się nawiązywać życzliwe relacje z samym sobą oraz innymi osobami. Widzimy rzeczy rzetelniej, potrafimy w okolicznościach nawet trudnych czy wymagających reagować mniej automatycznie czy „na ślepo”, a za to bardziej zgodnie z naszymi rzeczywistymi wartościami. Poprzez to wszystko poprawiamy odporność i zdolność organizmu do samoregeneracji. Jeśli więc kurs Mindfulness i kurs MBSR wydają Ci się bliskie, śmiało za tym podążaj.

Czy kurs MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) jest terapią?

W ciągu ostatnich lat Mindfulness czyli Uważność zyskało duże uznanie w podejściu do takich zagadnień, jak profilaktyka lub wspomaganie leczenia depresji i zaburzeń lękowych. Kurs MBCT może więc służyć osobom z tendencjami do niepokoju, lęków czy przedłużonych stanów obniżonego nastroju jako narzędzie do rozwinięcia odporności psychicznej (tzw. resilencji), której niedostateczny poziom jest jednym z powodów pojawiania się różnych psychicznych trudności. Lub też można uczestniczyć w nim równolegle do korzystania z psychoterapii, jeśli takie zaburzenia już wystąpiły/występują.

Kurs nosi nazwę “Terapii poznawczej opartej na uważności”, natomiast warto zaznaczyć, że polega na uczeniu się nowych umiejętności, nie stanowi grupowej psychoterapii. Jego działanie terapeutyczne bazuje na rozwinięciu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, myślami czy zdarzeniami z perspektywy uważności, która to pozwala stać się wsparciem dla samego siebie. Pozwala praktycznie budować wspomnianą odporność psychiczną. Stanowi rodzaj higieny psychicznej, praktyki dbania o siebie i swoje zdrowie.

Nie każdy nauczyciel Akademii ma przygotowanie kliniczne. Dlatego niezbędny jest nadzór lekarza terapeuty podczas uczestnictwa w kursie, jeśli posiadasz historię leczenia się z powodu zaburzeń psychicznych, właśnie przechodzisz epizod depresyjny, stany lękowe czy innego rodzaju zaburzenie. Aktywne zaburzenia psychiczne mogą stanowić również przeciwwskazanie do uczestnictwa w kursie - lekarz terapeuta jest w stanie określić, czy praktykowanie Mindfulness jest w danym momencie wskazane czy warto poczekać do zmniejszenia się objawów zaburzenia. W razie potrzeby zapraszamy do konsultacji z nauczycielem Akademii przed kursem. 

Zaznaczamy, że nie trzeba jednak mieć psychicznych trudności, aby w tym kursie uczestniczyć - jeśli podejście Mindfulness i program kursu MBCT są Ci bliskie, zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Czy w Akademii można uczyć się Mindfulness indywidualnie, czy pracujecie tylko w grupach?

Praca w grupie jest istotnym elementem naszych treningów. Grupa daje wsparcie w procesie nauki Mindfulness. Uczestnicy dzielą się wrażeniami i doświadczeniami z praktyki, wzajemnie inspirują. W szczególnych przypadkach, takich jak niedopasowanie terminów czy trudności funkcjonowania w grupie możliwy jest jednak indywidualny kurs MBSR. Składa się wtedy z ośmiu, z góry umówionych i najlepiej cotygodniowych, 90 - minutowych spotkań. Kosztuje 2000 zł plus koszt odpowiedniej sali.
Kim jesteśmy? Warto czytać... Co pokazują badania naukowe? Jak wygląda proces uczenia się Mindfulness? Kontakt