Nauczyciele

Niezależnie od tego, jaką organizację dostarczającą kursów uważności wybierzesz, zachęcamy do zwrócenia uwagi, aby nauczyciel miał odpowiednie przygotowanie - świadczy o nim certyfikat od instytucji upoważnionej do szkolenia nauczycieli Mindfulness. Program szkolenia nauczycieli Mindfulness to długi proces - ugruntowana praktykę uważności jest warunkiem przystąpienia do kursu, a sam kurs to kolejny rok do dwóch lat szkoleń. Ważne jest również to, aby osoba prowadząca po prostu Ci odpowiadała. Tutaj możesz dowiedzieć się nieco więcej o Nauczycielach Akademii:

Michael Sanderson

Michael Sanderson, urodzony w 1959 w Londynie, mieszkający od 1990 w Polsce, należy do najbardziej doświadczonych nauczycieli Mindfulness w kraju. Od 2011 przeprowadził około 60 ośmiotygodniowych kursów – MBSR, MBCT, Finding Peace In a Frantic World (Trening Uważności) – oraz ponad 150 wykładów i spotkań praktyki MIndfulness. Pracował z różnorodnymi grupami, w tym z nauczycielami w szkołach, młodzieżą, menadżerami, ofiarami mobbingu, pracownikami podziemnymi kopalni miedzi.


Praktykę medytacji Mindfulness rozpoczął w 2003r. Uczestniczył w odosobnieniach Mindfulness w Europie i Azji. Posiada dyplom nauczycielski MBSR/MBCT od Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech, jest w trakcie drugiej certyfikacji nauczyciela MBCT przez Centrum Mindfulness w Oksfordzie, w Wielkiej Brytanii. Odbył szkolenia nauczycielskie Trening Uważności (Oxford Mindfulness Centre) oraz Dot-B jak i Paws B (Mindfulness in Schools Project), a także na superwizora nauczycieli Mindfulness (CMRP Bangor).


Prywatnie Michael jest ojcem dwóch dorosłych córek, mężem Kasi, z którą odkrywa kultury, smaki, klimaty – w świecie odległym jak i w domu:)


Maja Pelc

Wychowanka Akademii Mindfulness, z którą jako uczestnik ukończyła pięć lat temu swój własny kurs MBSR. Od 2018 r. certyfikowany nauczyciel MBSR, absolwentka kursu prowadzonego w Hiszpanii przez Bodhina Philipa Woodwarda w Mindful Academy Solterreno (obejmującego 200h zajęć dydaktycznych z superwizją wg. kryteriów MBI-TAC). Ukończyła także kurs "Teaching Mindfulness in Non-Clinical Settings" prowadzonym przez Chrisa Cullena w Oxford Mindfulness Centre.


Razem z Michaelem Sandersonem współprowadziła Wakacje z Uważnością w Sopatowcu. W Krakowie prowadzi spotkania dla absolwentów kursów Akademii Mindfulness, wspólnie podtrzymując praktykę zainicjowaną na kursach. W 2019 roku poprowadzi krakowskie spotkania w ramach kursów Treningu Uważności oraz MBSR.


Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz studiów podyplomowych na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Wyższej Szkole Europejskiej.


Maja o sobie: "Uwielbiam sztukę współczesną, której kontemplowanie i tworzenie cudownie pobudza obszary przyjemności w moim mózgu. Zachwycam się także wiedzą z dziedziny neurobiologii i psychologii obejmującej ludzki umysł, którą częściowo chciałabym się dzielić w czasie prowadzonych kursów. Mindfulness jest dla mnie przede wszystkim sposobem na głębsze poznawanie i obserwację. Cenię w uważności to, jak daje mi przestrzeń potrzebną do podejmowania świadomych wyborów."


Bartłomiej Janas

Lekarz specjalista, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta


Absolwent Wydziału Lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W 2017 roku zakończył specjalizację z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w Łódzkim Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK). Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami, tak z oddziału zamkniętego Psychiatrii Młodzieżowej CSK, jak również z otwartego oddziału dziennego - Dziennego Ośrodka Terapeutycznego w Łodzi. Ma także doświadczenie z pracy z dorosłymi. W trakcie specjalizacji zajmował się pacjentami Oddziału Chorób Afektywnych (depresja, nerwica, zaburzenia psychosomatyczne), oraz Oddziału Zaburzeń Psychotycznych (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia organiczne).


 Swoje doświadczenie jako psychiatry łączy z pracą psychoterapeuty. Ukończył 4,5 letni kurs psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi (atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Jako psychoterapeuta pracuje zarówno z pacjentami indywidualnymi, parami, jak i rodzinami. Specjalizuje się w pracy z ludźmi cierpiącymi z powodu depresji, lęku, zaburzeń odżywiania, a także będącymi w trudnej sytuacji życiowej, przechodzącymi żałobę lub nie umiejącymi porozumieć się w związku. Pracuje również indywidualnie z nastolatkami (od 12 r. ż), w przypadku młodzieży zawsze w pierwszej kolejności zaleca terapię rodzinną.


Etyka Zespół akademii Rada naukowa Partnerzy i współpracownicy